Партньори

IFA BULGARIA

IFA BULGARIA

Уеб адрес: https://www.ifa.nl/branches/Pages/BULGARIA_542.aspx?source=%2Fbranches%2Fpages%2Fdefault.aspx

Сдружението ИФА България беше акредитирано като официален клон на IFA в България на годишния конгрес на организацията през 2014 в Мумбай, Индия.

Към края на 2016, българският клон на IFA има над 50 корпоративни и индивидуални членове. Между  членовете на сдружението саизвестни представители на академичната общност, международни и местни одиторски, счетоводни и адвокатски кантори, съдии, данъчни служители и др.

ИФА България е професионална и академична организация, която не е обвързана с конкретен бранш, като основен обединяващ фактор на всички членове е и основната цел на организацията, а именно: развитието на данъчното право и неговото прилагане. 

Международната Фискална Асоциация (IFA) е създадена през 1938 г. със седалище в Холандия.

Тя е единствената неправителствена и нестопанска международна организация, занимаваща се с фискални въпроси.
Предметът и на дейност и цели са проучването и развитието на международното и сравнително право по отношение на публичните финанси, особено международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъците.IFA цели постигане на тези цели чрез своите годишни конгреси и научни публикации, както  и чрез научни изследвания. 

Членовете на IFA вече възлизат на близо 12 000 от над 100 държави. В 62 страни членовете на  IFA са установили IFA клонове. Директно членство е възможно в страни, където все още няма IFA клон. Моля, кликнете тук за повече информация относно клоновете на IFA и директните членове. 

Заедно с нарастващата глобализация на световните икономики, международните данъчни въпроси и импликации стават все по-важни и по-многобройни. IFA е играла съществена роля както в развитието на определени принципи на международното данъчно облагане и в предоставянето на възможните решения на проблемите, възникнали в тяхното практическо прилагане. ИФА е била в състояние да направи това, защото нейното членство се състои от представители на високо равнище, както от частния и публичния сектор, включително съдилища, университети и международни правителствени и неправителствени организации.