Новини

Данъците в дигиталната икономика

Данъците в дигиталната икономика

12 ноември 2018

На 8 и 9 ноември се състоя Втората конференция на Международната данъчна асоциация на тема: „Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“, която беше организирана от сдружението ИФА България, официален клон на Международната данъчна асоциация, в сътрудничество с Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“.

 

Участниците в конференцията, сред които представители на данъчни администрации, Министерството на финансите, административни съдии, консултанти и юристи в сферата на данъчното управление, финансови директори и учени обсъдиха горещите теми, предизвикани от новите реалности на дигитална икономика и традиционните данъчни системи в страните от Европейския съюз.

 

Неминуемо данъците в ерата на цифровизацията ще претърпят промяна. Налага се нуждата да се създадат нови концепции в сферата на преките и косвените данъци, които да обхванат компаниите, предоставящи услуги, без да имат физическо присъствие в някоя конкретна юрисдикция. Дигитализацията и автоматизацията, която улеснява бизнеса и носи повече стойност и ефективност, поставя нови отговорности пред данъчните администрации на страните от ЕС. Това са част от заключенията, направени от лекторите и участниците по време на конференцията.

 

Темповете, с които се развиват бизнесите в сферата на интернет услугите и търговията, се оказват предизвикателство за традиционните данъчни системи, които не са пригодени към новите реалности и в резултат на това се затруднява коректното разпределението на правата и данъчната тежест между участващите страни.

 

Според Агустин Мигез-Перез, служител в отдел "Данък добавена стойност" към Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комисия, в момента се работи по амбициозен проект, насочен към доставките на продукти и услуги в сферата на B2B между страните от Съюза. Има предложения да се въведе пълна промяна в облагането с данък ДДС, което е наистина голямо предизвикателство. Проектът ще зависи от доверието между страните членки. „Самата дигитализация не е проблем, предизвикателството е, че броят на трансакциите е нараснал, а операторите могат да бъдат базирани на всяко едно място по света, и това прави събирането на данъците един наистина труден процес. Бизнесите, които са извън Европа и извън контрола на ЕС, създават некоректна конкуренция на компаниите от Европейските страни и ние ще се опитаме да създадем равни условия за бизнеса“, допълва Мигез-Перез.

 

Мари Ламанш е професор по международно и европейско данъчно право в Института за европейски изследвания и Юридическия факултет на Брюкселския свободен университет. Ето как тя представя предстоящата промяна: „Ще има много улеснения за бизнеса, за интернет общността, и ще станем свидетели на истинска революция в сферата на вносната търговия. Процесите за ДДС данъка върху вноса ще се променят, ще има нови задължения за доставчиците извън ЕС, нови задължения за електронните платформи, но също и нови задължения за администрациите на страните-членки.“

 

Акцент в програмата на втория ден беше участието като лектор на проф. Гулиелмо Маисто, председател на италианското представителство на Международната данъчна асоциация и световно признат експерт в сферата на данъчното право. В рамките на същия ден Софи Шател, ръководител на Отдел Данъчни спогодби в Центъра за Данъчна политика и администрация към ОИСР, представи позицията на организацията във връзка с дигитализацията на икономиката.

 

Организатор на събитието е IFA България – сдружение, основано през 2012 година и признато от IFA - Международната данъчна асоциация, през 2014 година. В българската организация членуват вече над 60 корпоративни и индивидуални професионалисти, сред които преподаватели, съдии, одитори и счетоводители (одиторски и счетоводни кантори), данъчни консултанти, адвокати и адвокатски кантори.

 

Основни спонсори на Втората конференция на IFA в България са DELOITTE и VIVACOM. Събитието се реализира с подкрепата на IFA Bulgaria, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, Lenz & Staehelin, Димитров, Петров и Ко, Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“, Savov & Partners, Taxture, euVAT ONLINE, Chronika и Devin.

 

Медийни партньори на събитието са b2bmedia, ICT Media, Ciela Norma и OFF News. Цялостното комуникационно обслужване е поверено на Агенцията за интегрирани маркетингови комуникации 3CON.