Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика.Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика.

Сребърни Спонсори

Виваком
Deloitte

Бронзови Спонсори

Chronika
Savov and Partners
yordanova-varizova-isadruzhnitsi
Dimitrov, Petrov and Co.
Taxture
Lenz-and-Staehelin
EUVAT

Партньори


IFA BULGARIA
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Devin

За IFA

Сдружението ИФА България беше акредитирано като официален клон на IFA в България на годишния конгрес на организацията през 2014 в Мумбай, Индия.

През 2018, българският клон на IFA има над 60 корпоративни и индивидуални членове. Между  членовете на сдружението саизвестни представители на академичната общност, международни и местни одиторски, счетоводни и адвокатски кантори, съдии, данъчни служители и др.

ИФА България е професионална и академична организация, която не е обвързана с конкретен бранш, като основен обединяващ фактор на всички членове е и основната цел на организацията, а именно: развитието на данъчното право и неговото прилагане.  

За повече информация, моля посетете:

ifa-bulgaria.com

За IFA - Холандия

Международната Фискална Асоциация (IFA) е създадена през 1938 г. със седалище в Холандия.

Тя е единствената неправителствена и нестопанска международна организация, занимаваща се с фискални въпроси.
Предметът и на дейност и цели са проучването и развитието на международното и сравнително право по отношение на публичните финанси, особено международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъците.IFA цели постигане на тези цели чрез своите годишни конгреси и научни публикации, както  и чрез научни изследвания. 

Членовете на IFA вече възлизат на близо 12 000 от над 100 държави. В 62 страни членовете на  IFA са установили IFA клонове. Директно членство е възможно в страни, където все още няма IFA клон. Моля, кликнете тук за повече информация относно клоновете на IFA и директните членове. 

Заедно с нарастващата глобализация на световните икономики, международните данъчни въпроси и импликации стават все по-важни и по-многобройни. IFA е играла съществена роля както в развитието на определени принципи на международното данъчно облагане и в предоставянето на възможните решения на проблемите, възникнали в тяхното практическо прилагане. ИФА е била в състояние да направи това, защото нейното членство се състои от представители на високо равнище, както от частния и публичния сектор, включително съдилища, университети и международни правителствени и неправителствени организации.

 

За повече информация, моля посетете:

www.ifa.nl

Добре дошли IFA участници

С голямо удоволствие бихме искали да Ви приветстваме на Втората Международна Конференция, организирана от ИФА България на тема: 

„Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“

Конференцията  е организирана от ИФА България, местната организация на Международната Фискална Асоциация (IFA), съвместно с Юридическия Факултет на СУ „Св.  Климент Охридски“. 
Събитието ще  се проведе на 8 и 9 ноември 2018 в Аула Магна на Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

Лектори са представители на Европейската Комисия, Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (ОИСР), преподаватели от реномирани европейски университети, практици от европейски кантори, съдии, данъчни служители и други. (моля, вижте раздела „Говорители“)


Конференцията е  насочена към  ръководни и други длъжности в данъчните администрации и Министерство на финансите, членове на бюджетната и други комисии към парламента, финансови директори, съдии, преподаватели, учени, юристи, счетоводители, одитори и студенти.

След натоварената програма на първия ден, ще се радваме да Ви поздравим и на организирания от ИФА коктейл. 

Разгледайте програмата на конференцията и се регистрирайте по посочения в уебсайта ни начин. 

С нетърпение очакваме да Ви посрещнем в София, 

Валентин Савов
Председател на ИФА България

Програма

БЪДЕЩЕТО НА ДДС


08:30 - 09:00

Регистрация

09:00 - 09:10

Приветствени слова

Проф. д-р Сашо Пенов - Декан на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Валентин Савов - Председател на ИФА Бранч България

09:10 - 10:40

Проекти и предложения на Европейската комисия в областта на ДДС. Обща презентация. План за действие

г-н Агустин Мигез-Перез / Agustín Míguez Perez - Служител в отдел "Данък добавена стойност" към Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комисия

10:40 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 12:00

Електронната търговия и окончателна система на ДДС: критичен анализ– решения и проблеми

проф. Мари Ламанш/ Marie Lamensch – Професор по международно и европейско данъчно право в Института за европейски изследвания и Юридическия факултет на Брюкселския свободен университет

12:00 - 12:45

Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз, реформи и развитие в областта на ДДС

г-жа Екатерина Тархова, главен експерт в отдел "Косвени данъци" на дирекция "Данъчна политика" към Министерство на финансите;

г-н Росен Иванов, Директор и г-жа  Таня Атанасова-Дренска, заместник директор, Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, Национална Агенция за Приходите 

12:45 - 13:45

Обедна почивка

13:45 - 14:30

Неотложните поправки в Директивата за ДДС и тяхното отражение в България

г-н Георги Симеонов, Директор „Данъци“, „Делойт България“

14:30 - 15:15

Възможностите на модерните технологии във връзка със събирането на ДДС и превенцията на ДДС измами

г-н Рик Франке  – данъчен консултант, Taxture Tax & Legal, член на Асоциацията на данъчните консултанти в Холандия

15:15 - 15:45

Най-новите технологии в областта на ДДС - Предизвикателства и решения

г-н Мартин Редман, предприемач и изпълнителен директор на euVAT International Ltd.

15:45 - 16:15

Кафе пауза

16:15 - 17:00

Съображенията за добросъвестност или недобросъвестност като част от системата на ДДС

Д-р Малгоржата Сек / Dr. Małgorzata Sek - Доктор по право, асистент към факултет по данъчно и административно право, Университета в Лодз – Полша

17:00 - 17:30

Влияние на решенията на Съда на ЕС върху българското право по отношение корекциите на начислен ДДС и използван данъчен кредит в съдебната практика

съдия Мадлен Петрова, Върховен административен съд

18:00 - 21:00

Коктейл

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и лекторите на събитието

Регистрация

Моля, имайте предвид, че регистрация ще остане отворена до запълване на местата в залата. Ако искате да сте сигурни за присъствието си, регистрирайте се СЕГА!

150 лева при ранна регистрация и заплащане до 31.10.2018

200 лева при регистрация и заплащане от 01.11.2018

За заплатените такси се издава надлежна фактура. Участниците се регистрират за участие след попълване на регистрационната форма и получаване на потвърждение от организаторите.

Моля, имайте предвид, че фактурата се издава след получаване на плащането. Като основание за плащане моля да ползвате "Участие в конференция"

IBAN: BG94UNCR70001522887320; BIC: UNCRBGSF; Вид Валута: BGN, Титуляр: Сдружение ИФА Бранч България
Медийни партньориПрезентации


Говорители


Научен комитетПланиращ съвет